<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปรีชากร ยาสมร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

» ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปรีชากร ยาสมร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปรีชากร ยาสมร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนศูนย์สอบ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2564

28/07/2564
ผู้ดูแลระบบ
588

* ไม่มีภาพ *