<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ล้างภาชนะ)

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ล้างภาชนะ)
ประกาศรายงานรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ล้างภาชนะ)
สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 เมษายน 2563 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

เอกสารแนบ : File :20200527165651.pdf


27/05/2563
นางสาวณวิภา คำแหงพล
673

* ไม่มีภาพ *