<< ย้อนกลับ

ตารางสำหรับการเข้าเรียน ออนไลน์ ของ นร. ม.6

» ตารางสำหรับการเข้าเรียน ออนไลน์ ของ นร. ม.6
ตารางสำหรับการเข้าเรียน ออนไลน์ ของ นร. ม.6 แบบ Live สดกับอาจารย์ ผู้สอน ส่วนเวลาว่างให้ เข้าเรียนรู้ใน Class แต่ละวิชา ด้วยตนเอง 25 พ.ค.-26 มิ.ย.2563
 

22/05/2563
ผู้ดูแลระบบ
2319