<< ย้อนกลับ

ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในรูปแบบ New Normal

» ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในรูปแบบ New Normal
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สัมภาษณ์ : รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ประเด็น : ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในรูปแบบ New Normal 

ดำเนินรายการโดย : ดีเจต่อ สุนทระระ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

29/06/2563
ผู้ดูแลระบบ
584

* ไม่มีภาพ *