<< ย้อนกลับ

เจ้าหน้าที่จากกองอาคาร เข้าฉีดพ่นแอลกอฮอล์ เพื่อฆ่าเชื้อโควิด 19

» เจ้าหน้าที่จากกองอาคาร เข้าฉีดพ่นแอลกอฮอล์ เพื่อฆ่าเชื้อโควิด 19
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่จากกองอาคารได้เข้ามาฉีดพ่นแอลกอฮล์เพื่อฆ่าเชื่อโควิด-19 ตามห้องเรียน
ภาพข่าว : ฝ่ายบริการและพัฒนาเขตพื้นที่


02/07/2563
ผู้ดูแลระบบ
1048