<< ย้อนกลับ

ประชุมห้องโครงการพิเศษ SEM,Science-Mathematics Gifted,English Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 [ออนไลน์]

» ประชุมห้องโครงการพิเศษ SEM,Science-Mathematics Gifted,English Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 [ออนไลน์]
ประชุมห้องโครงการพิเศษ SEM,Science-Mathematics Gifted,English Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.30 โดยใช้บัญชี Microsoft Team ของนักเรียนในการเข้าร่วมประชุม

โหลดเอกสารเชิญประชุมและกำหนดการประชุม >> คลิก

เอกสารแนบ : File :20200710063927.pdf


10/07/2563
ผู้ดูแลระบบ
1691

* ไม่มีภาพ *