<< ย้อนกลับ

[สมาคมผู้ปกครองและครู] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

» [สมาคมผู้ปกครองและครู] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
[สมาคมผู้ปกครองและครู] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ : File :20210525063500.pdf


25/05/2564
ผู้ดูแลระบบ
1984

* ไม่มีภาพ *