<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เเละจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เเละจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม
วันพุธที่ 8 ก.ค. 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เเละจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ณ วัดโพธาราม บ้านดอนนา ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาเเละวันเข้าพรรษา ทางโรงเรียนสาธิตฯได้ส่งตัวเเทนจากคณะกรรมการนักเรียนจำนวน 15 คน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 5 ท่าน  คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

08/07/2563
พิราวรรณ สุพร
1377