<< ย้อนกลับ

ผู้อำนวยการพบปะกับบุคลากรและนักเรียน

» ผู้อำนวยการพบปะกับบุคลากรและนักเรียน
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหารนำโดย รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการ ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.ฉันชัย จันทะเสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพัฒนาเขตพื้นที่ ได้เดินสำรวจโรงเรียนเพื่อดูการจัดการเรียนการสอนและได้เข้าพบปะกับบุคลากรในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นแรกของการมาเรียน Onsite 100%

15/07/2563
ผู้ดูแลระบบ
1069