<< ย้อนกลับ

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามตั้งจุดรับบริจาคโลหิต

» สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามตั้งจุดรับบริจาคโลหิต
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามได้ตั้งจุดรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยมีนักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมบริจาคโลหิต

15/07/2563
ผู้ดูแลระบบ
653