<< ย้อนกลับ

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

» เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียนและกิจการพิเศษ ได้จัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้สิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพรรคที่เข้าร่วมการเลือกตั้งดังนี้ เบอร์ 1 พรรคไททัศน์ เบอร์ 2 พรรคสารธิต และผลการเลือกตั้งปรากฎว่า เบอร์ 1 พรรคไททัศน์ ชนะการเลือกตั้ง และการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ใช้เครื่องเลือกตั้งในการนับคะแนนและเลือกพรรค

29/07/2563
ผู้ดูแลระบบ
579