<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนคนเก่ง นางสาวจันทกานต์ หาญพิชานันท์

» ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนคนเก่ง นางสาวจันทกานต์ หาญพิชานันท์
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนคนเก่ง นางสาวจันทกานต์ หาญพิชานันท์ ชั้น 5/9 ได้รับรางวัล ชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 2 ในการการประกวดศิลปกรรมเด็กและยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 23 กรกฎาคา 2563 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ

24/07/2563
ผู้ดูแลระบบ
1031