<< ย้อนกลับ

บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ตรวจสุขภาพประจำปี

» บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ตรวจสุขภาพประจำปี
ในวันที่ 21 ก.ค.63 ร.พ.สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เพื่อเป็นการบริการงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยมีบุคลากรเข้ารับการตรวจ จำนวน 80 ท่าน
 

27/07/2563
พิราวรรณ สุพร
697