<< ย้อนกลับ

วันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2563

» วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งงานในปีนี้มีรูปแบบงานคือ “ชีวิตวิถีใหม่ ห้องเรียนภาษาไทย สวนพรรณไม้วรรณคดี” ผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่านได้ให้เกียรติแต่งกายตามรูปแบบงาน ทำให้บรรยากาศภายในงานมีสีสันและสนุกสนานเป็นอย่างมาก ภายในงานยังมีกิจกรรมของนักเรียนมากมาย และมีการมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าประกวดแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาไทยในหลายรายการ 

31/07/2563
พิราวรรณ สุพร
1236