<< ย้อนกลับ

นางสาวกัญญาณัฐ ลายทอง ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มจำนวน จาก CENTER FOR LANGUAGE  EDUCATION AND COOPERATION

» นางสาวกัญญาณัฐ ลายทอง ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มจำนวน จาก CENTER FOR LANGUAGE EDUCATION AND COOPERATION
นางสาวกัญญาณัฐ ลายทอง
นักเรียนโครงการ ENGLISH GIFTED แผนการเรียนภาษาจีน
ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มจำนวน
จาก CENTER FOR LANGUAGE EDUCATION AND COOPERATION
ทุน International Chinese Language Teachers(Confucius Institute) Scholarship
สาขา การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (Teaching Chinese to Speakers of other Languages)
มหาวิทยาลัยหนานจิง(Nanjing University)
มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน


31/07/2563
พิราวรรณ สุพร
1014

* ไม่มีภาพ *