<< ย้อนกลับ

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2563

» นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2563
นายธนกร นามษร นักเรียนชั้น ม.5/2 เหล่าทหารเรือ
นายปิยวัฒน์ ถีอาสนา นักเรียนชั้น ม.5/5 เหล่าทหารบก
นายปรัญชา ร่มโพธิ์ นักเรียนชั้น ม.5/6 เหล่าทหารบก
นายธนกฤษ ศรีแสนยง นักเรียนชั้น ม.6/4 เหล่าตำรวจ
นายเก่งเทวา พิลาชัย นักเรียนชั้น ม.6/4 เหล่าตำรวจ


31/07/2563
พิราวรรณ สุพร
884