<< ย้อนกลับ

ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ ได้หารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียนรุ่นใหม่ทางด้านธุระกิจดิจิตอล

» ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ ได้หารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียนรุ่นใหม่ทางด้านธุระกิจดิจิตอล
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยฝ่ายส่งเสริมวิชาการ ได้หารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียนรุ่นใหม่ทางด้านธุรกิจดิจิตอล ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจดิจิตอล ม.มหาสารคาม และจะเริ่มด้วยกิจกรรมสร้างแรงบันดาลจากนักธุรกิจ รุ่นใหม่ ในเร็วนี้

11/08/2563
ผู้ดูแลระบบ
486