<< ย้อนกลับ

ทางสถาบันติว ออนดีมานด์ โดย ครูพี่แมน ได้มาติว Gat เชื่อมโยงฟรีให้กับนักเรียนสายชั้น ม.6

» ทางสถาบันติว ออนดีมานด์ โดย ครูพี่แมน ได้มาติว Gat เชื่อมโยงฟรีให้กับนักเรียนสายชั้น ม.6
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ทางสถาบันติว ออนดีมานด์ โดย ครูพี่แมน ได้มาติว Gat เชื่อมโยงฟรีให้กับนักเรียนสายชั้น ม.6 ในโครงการ “พี่ติวฟรีให้น้อง” เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนศักยภาพทางด้านการเรียนให้กับนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ และมี video conference ไปยังห้องเรียนเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย

14/08/2563
ผู้ดูแลระบบ
744