<< ย้อนกลับ

นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและทุนเรียนภาษาหนึ่งปีจาก CENTER FOR LANGUAGE EDUCATION AND COOPERATION

» นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและทุนเรียนภาษาหนึ่งปีจาก CENTER FOR LANGUAGE EDUCATION AND COOPERATION
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน แผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและทุนเรียนภาษาหนึ่งปีจาก CENTER FOR LANGUAGE EDUCATION AND COOPERATION

นายปุระชัย เกียรติจรุงพันธ์ ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขา Teaching Chinese to Speakers of Other Languages,TCSOL  มหาวิทยาลัยหลานโจว Lanzhou University  มณฑลกานซู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
นางสาวจันจิรา  ศรีสารคาม ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขา Teaching Chinese to Speakers of Other Languages,TCSOL  มหาวิทยาลัยหลานโจว  Lanzhou University  มณฑลกานซู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
นางสาวจิราภรณ์  พิมพิลา ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขา Teaching Chinese to Speakers of Other Languages,TCSOL  มหาวิทยาลัยครูเจ้อเจียง Zhejiang Normal University  มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
นางสาวจิรานันท์  จันนุวงศ์ ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขา Teaching Chinese to Speakers of Other Languages,TCSOL  มหาวิทยาลัยครูฮาร์บิ้น Harbin Normal University มณฑลเฮยหลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
นางสาวธัญญชนก  วิมลชัยฤกษ์ ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขา Teaching Chinese to Speakers of Other Languages,TCSOL  มหาวิทยาลัยครูซานตง Shandong Normal University มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
นางสาวศศิพิมพ์  เอี่ยมแบน ได้รับทุนเรียนภาษา 1 ปี มหาวิทยาลัยครูฉงชิ่ง Chongqing Normal University มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

18/08/2563
พิราวรรณ สุพร
1463