<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบแรก)

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบแรก)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. ประกาศ >> คลิก
2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก
3. โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป  >> คลิก
4. โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) >> คลิก
6. โควตาบุตรบุคลากร มมส. >> คลิก
7. โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ด้านวิชาการ 5 คน/ด้านอื่นๆ ดนตรี ศิลปะ กีฬา) >> คลิก
8. โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว  >> คลิก
9. กลุ่มสอบคัดเลือก (แก้ไข 9/3/2565)>> คลิก
10. ห้องโครงการ SEM >> คลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. ประกาศ >> คลิก
2. ม.4-SMG-โควตาศิษย์เก่า >> คลิก
3. ม.4-SMG-สอบคัดเลือก >> คลิก
4. ม.4-วิทย์ปกติ-สอบคัดเลือก >> คลิก
5. ม.4-EG-สอบคัดเลือก >> คลิก
6. ม.4-ภาษาปกติ-สอบคัดเลือก >> คลิก
7. ม.4-ศิษย์เก่า-ห้องเรียนทั่วไป >> คลิก
8. ม.4-ศิษย์เก่า-บุตรบุคลากร >> คลิก

** ตรวจสอบคะแนนได้ที่ >> คลิก

09/03/2565
ผู้ดูแลระบบ
31185

* ไม่มีภาพ *