<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (กลุ่มสำรอง)

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (กลุ่มสำรอง)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศ >> คลิก
1. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก
2. โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว  >> คลิก
3. กลุ่มสอบคัดเลือก >> คลิก
4. ห้องโครงการ SEM  >> คลิก
5. ห้องโครงการ SEM (รายงานตัวแล้ว) >> คลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. ม.4-SMG >> คลิก
2. ม.4-SMG (รายงานตัวแล้ว)>> คลิก
3. ม.4-วิทย์ปกติ-สอบคัดเลือก >> คลิก
5. ม.4-EG >> คลิก
6. ม.4-ศิลป์-ภาษาปกติ >> คลิก

หมายเหตุ นักเรียนที่มารายงานตัวในรอบแรกแล้วรอบสำรองคะแนนถึงห้องโครงการพิเศษ ให้มาชำระเพิ่มเติมค่าโครงการ 5000 บาท ช่องทางในการชำระมีดังนี้ 
 
1. ชำระได้ที่โรงเรียนในวันที่ 28 มีนาคม 2565 08.30-16.00 น.
2. ติดต่อขอรับใบชำระเงินค่าโครงการพิเศษได้ที่ Inbox เพจโรงเรียน พร้อมแจ้งชื่อนักเรียน


25/03/2565
ผู้ดูแลระบบ
11818