<< ย้อนกลับ

พัฒนาเขตพื้นที่โรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม)

» พัฒนาเขตพื้นที่โรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม)
วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ฝ่ายงานพัฒนาเขตพื้นที่ นำผู้ประกอบการเข้าพื้นที่โรงเรียนลาดยางมะตอยขยายไหล่ทาง เพื่อเป็นทางเท้าสำหรับการสัญจรเข้า-ออก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียน 

เอกสารแนบ : File :20211209041555.jpg


09/12/2564
ประชาสัมพันธ์
305