<< ย้อนกลับ

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

» กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
         วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564  รองศาสตราจารย์ชวลิต  ชูกำแพง  ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นายสุภัทรญาณ  เฑียรธีระสมบัติ         รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานในพิธี  ด้วยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ของทุกปี คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ นิสิตฝึกประสบการณ์   ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายเครื่องสักการะ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พิธีกล่าวคำราชสดุดีถวายพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แสดงความจงรักภักดี  ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลขึ้น  ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564  เวลา 07.00 น.- 09.30 น.  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
 

เอกสารแนบ : File :20211203070409.JPG


03/12/2564
ประชาสัมพันธ์
470