<< ย้อนกลับ

สาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) ปรับภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำหน้าโรงเรียน

» สาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) ปรับภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำหน้าโรงเรียน
วันที่ 6-9 ธันวาคม 2564 ฝ่ายงานพัฒนาเขตพื้นที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้ดำเนินการเตรียมสถานที่สำหรับปลูกไม้ดอก บริเวณสระน้ำหน้าโรงเรียน เพื่อให้บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนตามอัธยาศัย
ภาพ : วิไล ลิ้มเพี้ย
ข่าว : ศศินันท์ ละวิสิทธิ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ DMSU

เอกสารแนบ : File :20211209141845.jpg


09/12/2564
ประชาสัมพันธ์
332