<< ย้อนกลับ

       โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยม)ขอขอบพระคุณ บริษัท เวลล์  เมดิแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

» โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยม)ขอขอบพระคุณ บริษัท เวลล์ เมดิแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ขอขอบพระคุณ  บริษัท เวลล์  เมดิแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดย ภญ.พลอยปภัสส์  โพธิเทนชัย (โอ๊ต)ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6  ได้จัดส่งแอลกอฮอล์ลเจล  จำนวน  12 ขวดและชุด PPE  จำนวน 10 ชุด ให่แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)  เพื่อนำไปให้กับผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และทางโรงเรียนจะนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สืบไป
 

เอกสารแนบ : File :20211214071642.JPG


14/12/2564
ประชาสัมพันธ์
965