<< ย้อนกลับ

สาธิต มมส.ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการสัญจรตามบริเวณจุดต่างๆ

» สาธิต มมส.ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการสัญจรตามบริเวณจุดต่างๆ
            ฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการสัญจรตามบริเวณจุดต่างๆ ภายในโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครอง บุคลากร นักเรียน หรือผู้มาติดต่องานในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และทางโรงเรียนขอให้อาจารย์ บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มาติดต่องาน ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัย ทางโรงเรียนจึงขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
 ภาพ: ฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่
 ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ DMSU

เอกสารแนบ : File :20211218044939.jpg


18/12/2564
ประชาสัมพันธ์
344