<< ย้อนกลับ

ประกาศเลขที่นั่งสอบ/กลุ่มโควตา ม.1และม.4 ปีการศึกษา 1/2565

» ประกาศเลขที่นั่งสอบ/กลุ่มโควตา ม.1และม.4 ปีการศึกษา 1/2565

พิมพ์ใบเข้าห้องสอบได้ที่ >> เข้าสู่ระบบ

ประกาศ >> คลิก

ม.1

โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก
โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) >> คลิก
โควตาบุตรบุคลากร มมส >> คลิก
โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ด้านวิชาการ 5 คน/ด้านอื่นๆ ดนตรี ศิลปะ กีฬา) >> คลิก
โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป >> คลิก

ม.4 

โควตาบุตรบุคลากร มมส. >> คลิก
โควตา Scimath-Gifted (ประเภทศิษย์เก่า) >> คลิก


21/01/2565
ผู้ดูแลระบบ
15893

* ไม่มีภาพ *