<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม)ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัส

» โรงเรียนสาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม)ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัส
         เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไวรัสโควิด 19 ได้มียอดจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COND-1 9) สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านทางการไอ จาม สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลายของคน ผู้ติดเชื้อจะมีอาการหลายรูปแบบ และ  เพื่อเป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคcovid-19 ในวันที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 09.30 -11.30 น.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)นำโดยฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายดับเพลิงและป้องกันภัยจากกองอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัส ตามอาคาร สถานที่ ในบริเวณโรงเรียนและหอพักในโรงเรียนหอในหญิง  หอพักชื่นชม และหอพักนาดูน หลังจากได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อภายในหอพัก  เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ บุคลากร  ผู้ปกครอง และนักเรียน รวมทั้งผู้ที่มาติดต่องานภายในโรงเรียนและพื้นที่ดังกล่าว
ภาพ : ฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่ ร่วมกับงานหอพัก ฝ่ายกิจการนักเรียน
ข่าว : นรินทร์รัตน์  อรุณพาส

เอกสารแนบ : File :20220102060151.jpg


02/01/2565
ประชาสัมพันธ์
1123