<< ย้อนกลับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ มอบของขวัญปีใหม่

» ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ มอบของขวัญปีใหม่
       เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ได้ถือโอกาสสวีสดีปีใหม่และมอบของขวัญปีใหม่พร้อมกับกล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่และอาจารย์ทุกกลุ่มสาระทุกท่านของโรงเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

เอกสารแนบ : File :20220125055915.JPG


26/01/2565
ประชาสัมพันธ์
1084