<< ย้อนกลับ

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ได้เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบ  ICT

» โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ได้เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบ ICT
       วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำโดย  นายภักดี   ศิริพรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยืนวิทยาคารและคณะครู  ได้เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบ  ICT  เพี่อใช้ในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต  ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)และบุคลากร เจ้าหน้าที่ รอให้การต้อนรับ โดยมี อาจารย์  ดุษฎี  ศรีสองเมือง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสารองค์กร และนายอภิวัฒน์  หงส์ใหญ่  งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์  ฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสารองค์กร  เป็นผู้ให้ความรู้และรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ICT  ในครั้งนี้

เอกสารแนบ : File :20220126060109.JPG


26/01/2565
ประชาสัมพันธ์
634