<< ย้อนกลับ

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

» แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

1. มาตรการควบคุมโรค COVID-19 ในการสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 >> รายละเอียด
2. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ >> รายละเอียด
3. แบบฟอร์มการตรวจหาเชื้อ COVID-19  >> ดาวน์โหลดเอกสาร
4. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม >> รายละเอียด

หมายเหตุ แบบฟอร์มการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้นักเรียนทำการพิมพ์ออกจากระบบกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ในวันสอบให้แสดงต่อคณะกรรมการจัดสอบ ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบ จึงจะได้รับอนุญาต ในการเข้าสอบ 

เอกสารแนบ : File :20220202031137.pdf


02/02/2565
ผู้ดูแลระบบ
17361