<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง นาย ชณฤทธ์ ชัยสุทธานนท์

» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง นาย ชณฤทธ์ ชัยสุทธานนท์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง นาย ชณฤทธ์ ชัยสุทธานนท์ ม. 4
1. ได้รับรางวัลดีเด่น เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงานชื่อ “เทคโนโลยีสู้วิกฤติ” ในการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป พลังไทยสร้างอนาคต” 14 ตุลาคม 2564 จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564 
2. ได้รับ รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ "มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7 ในหัวข้อ “พลาสติก พิทักษ์โลก” จัดโดย  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC
3. ได้รับ รางวัลชมเชย เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ในการประกวดศิลปะโลก PMAC 2022   การประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2556 หัวข้อ โลกที่ปรารถนา:ขับเคลื่อนสู่สังคมแห่งสุขภาวะ เป็นธรรมและยั่งยืน จัดโดย สถาบันสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงสารธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดล องค์การอนามัยโลก(WHO)ภาพ: อ.สมปอง ภูเลียนสี
ข่าว : อ.สมปอง ภูเลียนสี

11/02/2565
ผู้ดูแลระบบ
597