<< ย้อนกลับ

ขอเปลี่ยนแปลงเวลาในการทำข้อสอบ และแจ้งระเบียบในการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปี 2565

» ขอเปลี่ยนแปลงเวลาในการทำข้อสอบ และแจ้งระเบียบในการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปี 2565
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ : File :20220209035737.pdf


09/02/2565
ผู้ดูแลระบบ
4638

* ไม่มีภาพ *