<< ย้อนกลับ

 รับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2565

» รับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  รับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2565  จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดตามประกาศแนบ
 

เอกสารแนบ : File :20220303044934.pdf


03/03/2565
กัลยาณี ทบเทิบ
454

* ไม่มีภาพ *