<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตฯ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ม.3

» โรงเรียนสาธิตฯ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ม.3

      วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ในนามสนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ อาคารเรียนมัธยม 1  ได้ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-Net ม.3  ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดย หัวหน้าสนามสอบ นายสมยศ พรเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม พร้อมคณะครูจากโรงเรียนสังกัด สพป.มค.เขต1 เพื่อให้การดำเนินการสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย, มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน  และผู้ประสานงานประจำสนามสอบในครั้งนี้ นำโดย นางสาวสิริมณี  คำชมภู หัวหน้าสำนักงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 


เอกสารแนบ : File :20220211092623.JPG


11/02/2565
ประชาสัมพันธ์
1100