<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (กลุ่มสำรองเพิ่มเติม)

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (กลุ่มสำรองเพิ่มเติม)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. กลุ่มสอบคัดเลือก>>คลิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. ม.4-EG >>คลิก
2. ม.4-ศิลป์-ภาษาปกติ>>คลิก

หมายเหตุ นักเรียนที่มารายงานตัวในรอบแรกแล้วรอบสำรองคะแนนถึงห้องโครงการพิเศษ ให้มาชำระเพิ่มเติมค่าโครงการ 5000 บาท ช่องทางในการชำระมีดังนี้ 
 
1. ชำระได้ที่โรงเรียนในวันที่ 31 มีนาคม 2565 08.30-16.00 น.
2. ติดต่อขอรับใบชำระเงินค่าโครงการพิเศษได้ที่ Inbox เพจโรงเรียน พร้อมแจ้งชื่อนักเรียน

เอกสารแนบ : File :20220330092833.pdf


30/03/2565
ผู้ดูแลระบบ
4044

* ไม่มีภาพ *