<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศลงนามผู้อำนวยการ >> คลิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องโครงการ SEM >> คลิก
ห้องทั่วไป >> คลิก
ห้องโครงการ SEM เพิ่มเติม >> คลิก
ติดต่อขอรับใบแจ้งชำระค่าโครงการเพิ่มเติมได้ที่ inbox facebook เพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พร้อมแจ้งชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการ SMG >> คลิก
ห้องวิทย์-คณิต ทั่วไป >> คลิก
โครงการ EG >> คลิก
ห้องเรียนศิลป์-ภาษา ทั่วไป >> คลิก

08/04/2565
ผู้ดูแลระบบ
8907