<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยม)ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

» โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยม)ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
ิ       วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 08.00 -10.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี2565 ณ พิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในงานมีกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป การแสดงธรรมเทศนา และการสรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้มอบหมายให้ ฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายกิจการนักเรียนและกิจการพิเศษ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดย อ.สรคมน์ กมลภากรณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ ได้นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และ ร่วมทำบุญถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์ ในนามของโรงเรียนฯ ฝ่ายกิจการพิเศษ ได้มอบปัจจัยดังกล่าวแก่มหาวิทยาลัยเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ต่อไป

เอกสารแนบ : File :20220412031621.JPG


12/04/2565
ประชาสัมพันธ์
918