<< ย้อนกลับ

ประกาศห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

» ประกาศห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> คลิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >> คลิก
ข้อมูลการจัดห้อง ณ วันที่ 20 เมษายน 2565
กรณีศิษย์เก่าที่ยังไม่มีในประกาศรายชื่อห้องเรียนให้ดำเนินการเรื่องจบหลักสูตรให้เรียบร้อยก่อน และจะแจ้งห้องให้ทราบภายหลัง
ระบบปลดหนี้ >> คลิก
 

เอกสารแนบ : File :20220419181827.png


20/04/2565
ผู้ดูแลระบบ
3220

* ไม่มีภาพ *