<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดี นายวรมฆา  นิลวรรณาภา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/7

» ขอแสดงความยินดี นายวรมฆา นิลวรรณาภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
ขอแสดงความยินดี นาย วรมฆา นิลวรรณาภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุ 14 ปี ประเทศไทย เข้ารอบสุดท้ายการประกวดวาดภาพศิลปะนานาชาติ จาก มูลนิธิ Khaled bin Sultan Living Oceans Foundation ในการแข่งขัน Science Without Borders ประจำปี 2022 การประกวดศิลปะสำหรับนักเรียนนานาชาติ หัวข้อ เกี่ยวกับมหาสมุทรผ่านงานศิลปะ Science Without Borders Challenge จากกลุ่มผู้สมัครที่มีอายุมากกว่า11-14 ปี ทั่วโลก ชื่อผลงาน "น้ำตามหาสมุทร" แนวคิด : มีขยะหรือขยะมากมายในมหาสมุทร สัตว์ทะเลทุกชนิดสามารถเข้าไปพัวพันและกินเข้าไปได้ ทำให้จมน้ำและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของมหาสมุทร

05/05/2565
ผู้ดูแลระบบ
453