<< ย้อนกลับ

แจ้งนักเรียนที่จะเข้าร่วมการสอบคัดเลือกผู้แทนแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

» แจ้งนักเรียนที่จะเข้าร่วมการสอบคัดเลือกผู้แทนแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
1. มาตรการในการสอบ >> คลิก
2. รายชื่อคณะกรรมการ >> คลิก

เอกสารแนบ : File :20220526070034.pdf


26/05/2565
ผู้ดูแลระบบ
732

* ไม่มีภาพ *