<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยม)ขอแสดงความยินดีกับ  รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง

» โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยม)ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง  ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ในครั้งนี้"

27/05/2565
ประชาสัมพันธ์
499

* ไม่มีภาพ *