<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดี

» ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ 1.นางสาวกัญชพร ศรีสมัย 2.นางสาวกัญญาณัฐ จุระยา 3.นางสาวกิตติยา บัวรัตน์ นักเรียนชั้น ม.6/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (แข่งขันแบบออนไลน์) แข่งเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2564 ขอแสดงความยินดีกับ 1.นางสาวขวัญจิรา วรรณหอม 2.นางสาวจิดาภา สืบสิน 3.นางสาวลักษิกานต์ ลครทิพย์ นักเรียนชั้น ม.6/6 ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (แข่งขันแบบออนไลน์) แข่งเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2564

15/09/2564
ผู้ดูแลระบบ
499