<< ย้อนกลับ

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณคือ นางสุดใจ คลังแสง

» มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณคือ นางสุดใจ คลังแสง
วันพุธที่ 29 ก.ย. 64 เวลา 14.00 น. โรงเรียนได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการคือ นางสุดใจ คลังแสง ตำแหน่งแม่บ้าน ซึ่งการจัดงานภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิค-19 โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ตัวแทนบุคลากรและคุณธัญสุติ บริหารธนวุฒิ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว

รูปภาพเพิ่มเติม >>> https://drive.google.com/drive/folders/1vrmXg7GFddsRXk3qHQ4tdeeK7zksFbFN?usp=sharing

29/09/2564
ผู้ดูแลระบบ
455

* ไม่มีภาพ *