<< ย้อนกลับ

ขอแสดงความยินดี

» ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ นายภาคภูมิ คัมภิรานนท์ นักเรียนในโครงการ English and Foreign Languages Gifted แผนการเรียนภาษาจีน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย 2 ในโครงการสอบออนไลน์ชิงทุนการศึกษา หัวข้อความรู้ทั่วไปในภาษาจีน

15/09/2564
ผู้ดูแลระบบ
543