<< ย้อนกลับ

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ - บังสุกุล

» วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ - บังสุกุล
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ - บังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับทุกดวงจิตดวงวิญญาณ ภพภูมิ ที่สถิต ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งงานดังกล่าวได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูอาจารย์วัดป่าดอนหนาด และวัดป่าอนุสรณ์ รวม 10 รูป

22/09/2564
ผู้ดูแลระบบ
1036