<< ย้อนกลับ

ตรวจสอบรายชื่อการเข้ารับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

» ตรวจสอบรายชื่อการเข้ารับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> ตรวจสอบรายชื่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 >> ตรวจสอบรายชื่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >> ตรวจสอบรายชื่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >> ตรวจสอบรายชื่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 >> ตรวจสอบรายชื่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 >> ตรวจสอบรายชื่อ

-----------------------------------------------------------------
เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันฉีดและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ 
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2.ใบยินยอมผู้ปกครอง >> ดาวน์โหลด
- เริ่มรับวัคซีนเวลา 08.00 - 14.30 น.

------------------------------------------------------------------
-- สถานที่ฉีด >> แผนที่

-- การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน >> คลิก

-- ข้อแนะนำการเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีน >> คลิก03/10/2564
ผู้ดูแลระบบ
7513

* ไม่มีภาพ *