<< ย้อนกลับ

ผู้อำนวยโรงเรียนการมอบน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลสุธาเวช

» ผู้อำนวยโรงเรียนการมอบน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลสุธาเวช
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 52 แพ็ค ให้แก่บุคลากรจุดบริการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลสุทธาเวช วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

28/10/2564
ผู้ดูแลระบบ
585

* ไม่มีภาพ *