<< ย้อนกลับ

คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตร่วมเป็นเจ้าภาพจัดตั้งโรงทาน

» คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตร่วมเป็นเจ้าภาพจัดตั้งโรงทาน
       วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นำโดย ดร. ดวงทิพย์ ผโลปกรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ คณะครู อาจารย์ตัวแทนกลุ่มสาระ และบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดตั้งโรงทานแก่ศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมทำบุญถวายทอดกฐินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา ต.โคกพระ อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
 

เอกสารแนบ : File :20211105045646.JPG


05/11/2564
ประชาสัมพันธ์
364

* ไม่มีภาพ *