<< ย้อนกลับ

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

» ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ นำโดย ผศ.ดร. สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดี คณะครุศาสตร์ และคณะ ได้เข้าศึกษาดูงาน  ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

เอกสารแนบ : File :20211103103100.JPG


04/11/2564
ประชาสัมพันธ์
355